Takarbeten

Roofing works: installation, replacement of materials, repair of leaks, maintenance of drainage systems. Guarantee reliable protection of the building from weather conditions and ensure its longevity.
Läs mer

Byggande av Hus

House construction: the process of creating residential buildings. Includes layout, foundations, walls, roofing, windows, finishes and installation of systems. Ensures the creation of a comfortable and functional dwelling.
Läs mer

Fasadarbeten

Fasadarbeten: renovering och reparation av en byggnads yttre klimatskal. Omfattar rengöring, putsning, målning, beklädnad, isolering och fönsterbyte. Förbättra utseendet, skyddet och energieffektiviteten hos en byggnad.
Läs mer

Byggställningar och Containrar

Byggnadsställningar: strukturer för stöd och tillträde till byggarbetsplatser. Behållare för byggavfall: behållare för uppsamling och bortskaffande av avfall, så att arbetsområdet hålls rent och säkert.
Läs mer